快捷搜索:

少年游·参差烟树灞陵桥

少年游·参差烟树灞陵桥拼音解读
cān chà yān shù bà líng qiáo ,fēng wù jìn qián cháo 。shuāi yáng gǔ liǔ ,jǐ jīng pān shé ,qiáo cuì chǔ gōng yāo 。xī yáng xián dàn qiū guāng lǎo ,lí sī mǎn héng gāo 。yī qǔ yáng guān ,duàn cháng shēng jìn ,dú zì píng lán ráo 。参差烟树灞陵桥,景色尽前朝。衰杨古柳,几经攀折,干瘦楚宫腰。夕阳闲淡秋光老,离思满蘅皋。一曲阳关,断肠声尽,独自凭兰桡。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

参差烟树灞陵桥,景色尽前朝。衰杨古柳,几经攀折,干瘦楚宫腰。
上下不一似乎烟一样的柳树掩映着灞陵桥。此处风气依旧和往朝一样,送其余人们,折柳送亲人。衰败古杨柳,攀折已干瘦,犹如楚宫中,如柳细腰女。

夕阳闲淡秋光老,离思满蘅皋。一曲阳关,断肠声尽,独自凭兰桡。
夕阳自在照大年夜地,秋光渐消去,离其余忧思如蘅草铺满江岸望不尽。一首送别《阳关》曲,曲尽人肠断,独自倚靠着船栏杆久久行。

参考资料:
1、周汝昌等人.宋词鉴赏辞典上.上海:上海辞书出版社,2013年6月:第64页

参差烟树灞(bà)陵桥,景色尽前朝。衰杨古柳,几经攀折,干瘦(cuì)楚宫腰。
灞陵桥:在长安东(今陕西西安)。前人送客至此,折杨柳枝赠别。景色:风气。楚宫腰:以楚腰喻柳。楚灵王好细腰,后人故谓细腰为楚腰。

夕阳闲淡秋光老,离思满蘅(héng)皋(gāo)。一曲阳关,断肠声尽,独自凭兰桡(ráo)。
蘅皋:长满杜蘅的水边陆地。蘅即杜蘅。阳关:王维之诗《渭城曲》翻入乐内《阳关三曲》,为前人送别之曲。兰桡:桡即船桨,兰桡指代船。

参考资料:
1、周汝昌等人.宋词鉴赏辞典上.上海:上海辞书出版社,2013年6月:第64页

这是柳永周游长安时所作的一首怀古伤今之词。上片写词人乘舟握别长安时之所见。“参差”二句,点明所咏工具,以引起伤别之情。追念遥望长安、灞桥一带,参差的柳树笼罩在迷的烟雾里。风光和景物还和汉、唐期间一样。词人触景生情,思接百代。“衰杨”三句,进一步写灞桥景色的沧桑之变,既“古”且“衰”的杨柳,几经攀折,那婀娜多姿的细腰早已憔秋不堪了。时价霜秋,没有暖意融融的东风,杨柳已经不堪忍受,况复“几经攀折”,唯有憔秋而已矣!拟人化修辞伎俩的运用,不仅形象活跃,而且也增强了表达效果。上片经由过程描画眼中景、心中事、事中情的抑扬,写出了词人伤别中的怀古,及怀古心中的伤今。

下片写离长安时置身舟中的感触。“夕阳”句,点明握别之时正值深秋的黄昏,一抹淡淡的夕阳,映照着古城烟柳。连用三个形容词“闲”、“淡”、“老”,集中描绘“夕阳”的凋残,“秋光”更是“老”而不振,清冷孤寂的情况,令人颓丧、怅恼的景物与词人自己愁怨的心情交织在一路,使他愈增离恨。“离思”句,极写离思之多、之密,如长满杜蘅的郊外。然后以“阳关曲”和“断肠声”相呼应,陪衬出清越苍凉的气氛。结句“独自凭兰桡”,以词人独自倚在画船船舷上的画面为全篇画上句号,走漏出一种孤寂难耐的情怀。

本词紧扣富有深意的景物,以繁华兴起,又陡转萧瑟,有咏古之思和历史变迁之叹,但未触及历史事实,不加群情,只是经由过程描绘富有韵味的景物和抒发离情别绪来凸起情感的波澜起伏,虚实互应,情景相生,笔力遒劲,境界高远。

开篇统辖灞桥全景“参差烟树灞陵桥”一句,直接点明所咏工具,暮色苍茫中,杨柳如烟;柳色明暗处,霸桥横卧。灞桥是分袂的象征,目下凄迷的灞桥暮景,更易牵动羁泊他乡的情怀。灞桥不仅目睹人凡间的离鸾别鹤之苦,而且也是人间沧桑、升沉变替的见证。“景色尽前朝”一句,紧承首句又拓展词意,使现实的旅思羁愁与历史的兴亡之感交织,把空间的迷茫感与光阴的悠远感融为一体,貌似岑寂的描述中,走漏出作者沉思的神采与沉郁的情怀。“哀杨古柳”三句从折柳送别着想,专写离愁。作者想象年去岁来,若干离人此折柳赠别,杨柳屡经攀折,纤细柔柔的柳条竟至“憔秋”!此词写衰杨古柳,憔秋衰败,已不胜攀折。以哀景映衬哀情,借伤柳以伤别,越发凸起人世分袂之频繁,别恨之綦重繁重。

自“夕阳闲淡秋光老”一句始,词境愈加凄清又无限延伸。面对灞桥,已令人顿生离思,偏又时当秋天傍晚,日色晚,秋光老,夕阳残照,给本已萧瑟的秋色又抹上一层昏暗的色彩,也给作者本已凄楚的心灵再笼罩一层黯淡的阴影。想到时间易逝,游子漂荡,离思愁绪绵延不尽,终于溢满蘅皋了。“离思满蘅皋”,是用夸诞的比喻形容离愁之多,无所不在。

“一曲《阳关》”两句,转而从听觉角度写离愁。作者目瞻神驰,正离思考怀,身边忽又响起《阳关》曲,将作者思绪带回别前的离席。目下又进行一场深情的饯别,而行者恰是自己。客中再尝分袂之苦,宿怨加上新愁,已极可悲,而这次别离,偏偏又传统的握别之地,情形越发难堪,耳闻《阳关》匆匆别,自然使人肝肠寸断了。至此,目之所遇,耳之所闻,无不关合离情相继而至。词末以“独自凭兰桡”陡然收煞。“独自”二字,下得沉重,依依难舍的别衷、孤身漂荡的苦况,尽含此中。

这首词运用了回环断续的艺术伎俩,借助灞桥、古柳、夕阳、阳关等寄意深远的意象,不加涓滴群情,只经由过程凭吊前朝景色,就抒发无限的感慨,做到了“状难状之景,达难达之情,而出之以自然”(《宋六十一家词选例言》)。

您可能还会对下面的文章感兴趣: